Αντιμετώπιση τερμιτών

 
 
 
Στην INSECTA PCS εξοντώνουμε ριζικά τους τερμίτες, εφαρμόζοντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους, απολύτως φιλικές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Διαθέτουμε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με τεράστια εμπειρία στην καταπολέμηση όλων των ειδών τερμιτών, έτοιμο να δράσει γρήγορα και αποτελεσματικά.

Η αντιμετώπιση και εξόντωση των τερμιτών, βασίζεται στη μέθοδο trap-treat-release (T.T.R.), που εκμεταλλεύεται την κοινωνικότητα των τερμιτών, οι οποίοι τρέφονται με τροφάλλαξη. Χρησιμοποιώντας ένα σκεύασμα σαν δόλωμα για τους εργάτες (τη μόνη κάστα των τερμιτών που μπορεί να πέμψει το ξύλο και εν συνεχεία να μοιράσει την τροφή στα υπόλοιπα άτομα της αποικίας), πετυχαίνουμε τη μεταφορά της τοξικής για τους τερμίτες ουσίας σε όλη την αποικία, είτε με τροφάλλαξη, είτε με επαφή.

Το σκεύασμα που χρησιμοποιείται είναι το μόνο που δίνει οριστική λύση. Παραμένει δραστικό μέχρι και δέκα χρόνια μετά την επέμβαση, προστατεύοντας τον χώρο σας και από μελλοντική προσβολή.

Οι εφαρμογές εκτελούνται όπως ορίζει ο κατασκευαστής του σκευάσματος (BASF).
 
 
Η ΙNSECTA ΕΚΔΙΔΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΡΜΙΤΕΣ